overlay
 
   

 

Välkommen! Hos oss kan Du få en ny chans!

Lärcentrum Västra Vux är en mötesplats för vuxna elever med skiftande behov av utbildning och med olika erfarenhet och bakgrund. Motiv och mål för studierna varierar. Vi eftersträvar god kontakt med olika representanter från det omgivande näringslivet för diskussion om behov vad gäller utbildning och rekrytering. Vi är medlemmar av NITUS, som är en intresseförening för alla lärcentra i Sverige.

Kom som du är! Hos oss måste du inte ha de högsta betygen från förr för att få börja studera. Det är hos oss du ska stärka dig! Det är hos oss du blir bättre! Det är hos oss du kan pröva nytt eller ge dig själv en ny chans med det som inte gick så bra förra gången! Den som är praktiskt inriktad behöver kanske ändå lägga till en del teori för att bli intressant på arbetsmarknaden och en teoretiker måste ut i praktiken för att klara ett jobb i framtiden!

Tranås kommun erbjuder genom Lärcentrum Västra Vux kostnadsfria studier för vuxna i form av kurser inom:

 • särskild utbildning för vuxna (tidigare särvux)
 • grundläggande vuxenutbildning
 • gymnasial vuxenutbildning (både teoretiska och yrkesinriktade kurser)
 • lärlingsutbildning med 70% av tiden arbetsplatsförlagd
 • utbildning i svenska för invandrare

Lärcentrum erbjuder en trygg men samtidigt stimulerande studiemiljö, där personalen finns till hands för dig, men där du också tar ett stort ansvar själv. Graden av självständigt ansvar diskuterar du med professionella studievägledare, då ni lägger upp din individuella studieplan.

Satsningen från staten på yrkesvux är populär hos våra sökande och de platser vi har att erbjuda försvinner snabbt! Var på hugget och hör av dig snabbt! Den nya studieformen "vuxlärling" ger också bra möjligheter med stark arbetsplatsförankring.

Mycket i nya läroplaner och kursplaner är inspirerat från EU:s åtta nyckelkompetenser, som man menar är en förutsättning för personlig utveckling, ett aktivt medborgarskap, social inkludering och anställningsbarhet:

 1. Kommunikation på modersmålet
 2. Kommunikation på främmande språk
 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
 4. Digital kompetens
 5. Lära att lära
 6. Social och medborgerlig kompetens
 7. Initiativförmåga och företagaranda
 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Det är viktigt att ta kontakt med studievägledning för aktuell och korrekt information. Det är en kostnadsfri möjlighet för alla kommuninnnevånare!  Ansökan kan göras direkt redan nu här på webben! Vill du ställa frågor till våra vägledare kan du skicka mail direkt till dem, så återkommer de med svar till dig så snart de kan.

Gå gärna in på Hermods hemsida och se deras kursutbud. De är vår samarbetspart vad gäller distansutbildningar: http://www.hermods.se/sv/Vux/. Välj Tranås som ort, så syns våra utbildningserbjudanden!

 

Gun-Inger Andersson,  Rektor

tel 0140- 684 84 eller via mail GRA@tranas.se

   
   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Powered by AviaCMS by AVIA AB