Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar.

Grundläggande nivå motsvarar den utbildning som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan. Gymnasial nivå motsvarar den utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Målsättningen med utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Utbildningen syftar till att ge vuxna kunskaper och kompetens som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt till att främja personlig utveckling.


Kontaktinfo

0140-684 69
vux@tranas.se

Besöksadress:

VUX Tranås
Trehörnavägen 2
573 41 Tranås

Postadress:

VUX Tranås
Box 1002
573 82 Tranås

Hitta till VUX Tranås