Grovavfall

Lämna grovsopor på Norraby återvinningscentral eller beställ hämtning om du inte har möjlighet att köra grovavfallet själv.

Grovsopor är skrymmande eller tungt avfall som inte får plats i det vanliga sopkärlet, till exempel:

  • emballage
  • möbler och mattor
  • cyklar och barnvagnar
  • kylskåp.

Lämna ditt grovavfall på återvinningscentralen i Norraby. Är det som du vill lämna fungerande och helt så kan det även lämnas in till vårt återbrukshus. Personlen svarar gärna på frågor gällande återbruk.

Beställ hämtning

Om du inte har möjlighet att själv köra ditt grovavfall till återvinningscentralen, kan du beställa hämtning. Vi tar ut en avgift enligt Avfallstaxan för att hämta grovsopor hemma hos dig.

Avfallstaxa 2024

Kontakt

Avfallsavdelningen

E-post: avfall@tranas.se

Avfallsstrateg
Telefon: 0140-683 41

Senast publicerad: