Vattenmätare

Alla som är anslutna till kommunalt vatten eller avlopp har en vattenmätare som läser av vattenförbrukningen i fastigheten. Förbrukningen avgör hur mycket du ska betala. År 2017 påbörjades ett byte till fjärravläsningsmätare och cirka 500 mätare om året kommer att bytas fram till slutet av 2025.

Vattenmätare med fjärravläsning

Ny vattenmätare.

Vattenmätare utan fjärravläsning

Gammal vattenmätare.

Avläsning med ny vattenmätare

Om du har en ny vattenmätare med fjärravläsning sker avläsningen automatiskt minst en gång varannan månad. Du behöver inte rapportera in din vattenförbrukning.

Avläsning med gammal vattenmätare

Du som har en gammal vattenmätare läser själv av din vattenförbrukning en gång om året. Vi skickar ett brev till dig när det är dags. Rapportera in din vattenförbrukning via e-tjänsten Meddela oss din vattenförbrukning eller på Tranås Energis webbplats.

Om du vill ha en noggrannare fördelning av kostnaden över året kan du på eget initiativ läsa av vattenförbrukningen oftare än en gång per år.

Meddela din vattenförbrukning

Du som har en gammal vattenmätare utan fjärravläsning kan rapportera in din vattenförbrukning via vår e-tjänst.

Alla vattenmätare byts ut efter en viss tid, oavsett om det är en gammal eller ny modell. Villamätare byts ut när de suttit uppe i 10 år. Vid bytet kontrollerar vi också mätnoggrannheten. Större vattenmätare byts ut oftare. När det är dags för byte får du ett meddelande i din brevlåda.

Kommunen äger vattenmätaren. Du som fastighetsinnehavare äger anslutande ventiler och kopplingar vid mätarplatsen.

Nedanstående punkter är en sammanfattning av regelverket för vattenmätarplatser och vattenmätning enligt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen, ABVA och lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

  • Vi kontrollerar din vattenförbrukning genom mätning. Om du har kommunalt vatten får det inte finnas några uttag av vatten före vattenmätaren. Om du har eget vatten får det finnas uttag före vattenmätaren. Om du tar vatten ur dessa får du bara använda det till sådant som inte belastar kommunens avloppsnät, till exempel bevattning och liknande.
  • Du är skyldig att upplåta plats för vattenmätaren och ge personal från VA- avdelningen tillträde till fastigheten för kontroll och byte av mätaren.
  • Vi ska godkänna vattenmätarens plats och vi har rätt att kostnadsfritt disponera platsen. Det är bara personal från VA- avdelningen som har rätt att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera och underhålla samt koppla till och från vattenmätaren.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. VA-installationen och rördragning ska vara i bra skick. Bygglängden för Q3/4 mätare (villa) är 220 mm.
  • VA- avdelningen äger, tillhandahåller och installerar vattenmätaren.
  • Du ska skydda vattenmätaren mot frost eller annat som kan påverka mätaren.
  • Vattenmätaren ska sitta lättåtkomligt för att underlätta vid avläsning, byte eller service.

Kontakta VA- avdelningen för frågor om vattenmätarplatsens utformning, val av vattenmätare eller upprättande av parallellkopplade vattenmätare.

Kontakt

VA- avdelningen

E-post: va@tranas.se

Enhetschef rörnät
Telefon: 0140-688 84

VA-tekniker

Telefon: 070-573 71 22

Senast publicerad: