Vattenavstängning del av Sveagatan

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Torsdagen den 16 februari kommer vattnet att vara avstängt under vissa perioder på grund av VA-arbeten. Det rör Sveagatan, delen mellan korsningen Östra vägen/Nils Krummes gata. Berörda fastighetsägare har informerats.
Vi tackar för visad hänsyn.
Frågor besvaras av Tranås kommun VA- och Avfallsavdelningen, Thomas Ivarsson 070-688 84 95