Nedtagning av träd vid Västra vägen

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Vecka 10 kommer kommunen att ta ned träden vid dammen utmed Västra vägen, mitt emot Vårdnavet. Anledningen är den nya utformningen av platsen med ny parkering och ett större dagvattendike.