Resecentrum parkering begränsad framkomlighet

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Måndag 9 oktober påbörjas arbetet med byggandet av cykelgarage vid pendelparkeringen Resecentrum Östra Järnvägsgatan.

Detta kommer medföra hinder och störningar för alla olika slags trafikanter:

- begränsad framkomlighet Östra Järnvägsgatan
- färre parkeringsplatser pendelparkeringen
- in- och utfart till parkeringen enbart söderifrån

Tacksamt om trafikanter respekterar byggnadsarbetarnas arbetsmiljö och följer skyltar och hänvisningar.

Arbetet pågår året ut.
För mer information om cykelgaraget se pågående projekt