hej

Industriteknisk utbildning - inriktning CNC

Inom verkstadsindustrin råder det brist på arbetskraft i såväl hög- som lågkonjunktur. VUX Tranås erbjuder i samarbete med Montico en utbildning med goda utsikter till arbete. Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och det ingår praktik under utbildningstiden.

Utbildningens upplägg

Verkstadsmekaniker och CNC-operatör är högkvalificerade yrken. Du kan utbilda dig till verkstadsmekaniker, montör, underhållstekniker eller CNC-operatör.

Utbildningen läggs upp individuellt med yrkeskurser som ingår i motsvarande nationella program i gymnasieskolan. Utbildningen sker hos Montico i Mjölby. Du som har tidigare yrkeserfarenhet kan genomgå validering. Kurstiden är på cirka 40 veckor, men kan variera beroende på mål och vilken inriktning och vilka kurser du vill läsa.

Saknar du kunskaper motsvarande i svenska åk 9 måste du läsa svenska som andraspråk (SVA) eller svenska (SVE) i kombination med utbildningen i en så kallad kombinationsutbildning. Inför utbildningen gör du tillsammans med studie-och yrkesvägledare upp en individuell studieplan.

Det finns även möjlighet att läsa utbildningen i kombination med svenska för invandrare (SFI) som är inriktad mot yrkessvenska inom industri. Utbildningen är då upplagd på tre terminer. För att läsa utbildningen i kombination med SFI krävs godkänt betyg i SFI B. Du ska ha kunskaper i svenska motsvarande SFI C (ej nybörjare).

Kurser som ingår

Kurser som ingår i utbildningen

Gymnasiekurser

Antal poäng

Människan i industrin

100 poäng

Industritekniska processer

100 poäng

Materialkunskap 1

100 poäng

Produktionskunskap

100 poäng

Produktionsutrustning 1 och 2

200 poäng

Tillverkningsunderlag

100 poäng

Produktutveckling 1

100 poäng

CAD/CAM

100 poäng

Datorstyrd produktion 1—3

300 poäng

Interna transporter/ Truck

50 poäng

Interna transporter/ Travers

50 poäng

Förkunskaper

För Industriteknisk utbildning CNC krävs svenska eller svenska som andraspråk motsvarande åk 9.

För Industriteknisk utbildning CNC i kombination med SVA eller SVE krävs godkänt betyg i SFI D.

För Industriteknisk utbildning CNC i kombination med SFI krävs godkänt betyg i SFI B.

Efter utbildningen

CNC-operatören sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer av främst trä, metall eller plast inom verkstadsproduktion. Maskinerna programmeras utifrån olika underlag av operatören själv, vilket är vanligast, eller av särskilt anställda tekniker. Det är goda framtidsutsikter att få arbete inom området.

Ansök till utbildningen

Har du frågor om utbildningen, kontakta våra studievägledare. Utifrån dina tidigare betyg tittar vi på vad du har för möjligheter att nå de mål du har.

Ansökan Industriteknisk utbildning CNC Länk till annan webbplats.

Ansökan Industriteknisk utbildning CNC i kombination med SVA eller SVE Länk till annan webbplats.

Ansökan Industriteknisk utbildning CNC i kombination med SFI Länk till annan webbplats.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

SFI och grundläggande kurser:
Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se
Telefon: 0140-684 49
Telefontid: Onsdagar kl. 10-12
Dropin-tid: Måndagar kl. 10-12

Gymnasiekurser och yrkesutbildningar:
Jenny Afzelius
E-post: jenny.afzelius@tranas.se
Telefon: 0140-688 71
Telefontid: Måndagar kl. 13-15
Dropin-tid: Tisdagar kl. 12.30-14.30

Senast publicerad: