Kultur- och fritidsnämnden, protokoll 2022-04-26

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

26 april 2022

Paragrafer

56—75

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Eriksbergs museum, Tranås

Protokoll

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-04-26 Pdf, 237.1 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.