Valnämnden, protokoll 2022-04-21

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

21 april 2022

Paragrafer

25-38

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset

Protokoll

Valnämndens protokoll 2022-04-21 Pdf, 233.9 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.