Bygg- och miljönämnden, protokoll 2022-04-25

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

25 april 2022

Paragrafer

59-78

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Bygg- och miljönämndens protokoll 2022-04-25 Pdf, 643.6 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.