Teknik- och griftegårdsnämnden, protokoll 2022-04-25

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

25 april 2022

Paragrafer

47—65

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, stadshuset, Tranås

Protokoll

Teknik- och griftegårdsnämndens protokoll 2022-04-25 Pdf, 397 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.