Barn- och utbildningsnämnden, protokoll 2022-04-27

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

27 april 2022

Paragrafer

44-57

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-04-27 Pdf, 404.3 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.