Kommunfullmäktige, protokoll 2022-05-02

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

2 maj 2022

Paragrafer

59-89

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv, stadshuset

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-02 Pdf, 388.7 kB.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.