Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-05-04

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

4 maj 2022

Paragrafer

138-150

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Socialnämndens protokoll 2022-05-04

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.