Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-05-18

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

18 maj 2022

Paragrafer

151-161

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset, Tranås

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-05-18

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.