Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-05-17

Anslaget: Tas ner:

Sammanträdesdag

17 maj 2022

Paragrafer

90—112

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Eriksbergs museum, Tranås

Protokoll

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-05-17

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.