Kungörelse angående flytt av fordon

Anslaget: Tas ner:

Fordon flyttades av Tranås kommun enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

  • 2022-05-17, registreringsnummer EJH 882

Fordon som flyttas ställs upp på kommunens särskilda uppställningsplats. Fordon som hämtas ut behöver el lämnas ut förrän kostnaderna för flyttning och förvaring ersatts under förutsättning av fordonet inte fråntagits ägaren genom brott(stulet). Fordon som inte hämtas av ägaren inom tre(3) månader från anträffandedatum tillfaller kommun.Fordon som anses som fordonsvrak skrotas omgående.