Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur webbplatsen tranas.se uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Här kan du också se vilka tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla att ta del av den offentliga servicen.

Webbplatsen tranas.se uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här listar vi brister i tillgänglighet.

Kartor

Kartor som inte är avsedda för navigering är inte tillgängliga.

Pdf-dokument

Vissa pdf-dokument är inte tillgängliga. Det gäller framför allt plankartor, planbeskrivningar, blanketter och rapporter med avancerade tabeller. Dokument kan också sakna korrekta alternativtexter för bilder. Vi prioriterar att åtgärda administrativa dokument och arbetar vidare med att säkerställa att alla pdf-dokument är tillgängliga.

E-tjänster

Det finns flera e-tjänster och system som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Vi kan inte justera eller ändra själva i plattformarna och dessa kommer ta lite längre tid att lösa genom nya upphandlingar och med hjälp av våra leverantörer.

Valideringsfel

Webbplatsen har valideringsfel på grund av en specialbyggd collagemodul. Det går dock bra att navigera i collagemodulen med hjälpmedel, så som skärmläsare, samt vid navigering med enbart tangentbord. (WCAG 2.1 Guideline 4.1.1 level A)

Tranås kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Sändning av kommunfullmäktige

Inspelad direktsändning från kommunfullmäktige kommer att vara publicerade längre än 14 dagar utan att uppfylla krav om textning.

I samband med att ny webbplats byggts under 2021 har leverantören gjort en kontroll av webbplatsens tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 27 september 2021.

Meddela oss om du har hittat material på tranas.se som inte är tillgängligt och som du tycker att vi ska åtgärda. Vi svarar vanligtvis inom två arbetsdagar.


Sidrubrik eller länk

Exempel: text, tabell, bild, länk, pdf-fil.

Dator, mobiltelefon, surfplatta, eller annat redskap.
Kontaktuppgift
Kontaktuppgift

Din e-postadress behövs för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om icke tillgängligt material. Uppgiften raderas när du har fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG Länk till annan webbplats.

På Diggs webbplats kan du också läsa om lagen och om vilka som omfattas.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

E-post: kommunikation@tranasunited.se

Senast publicerad: