Medborgarförslag

Ett medborgarförslag är ett konkret förslag på något du vill förändra i Tranås kommun. Förslaget tas upp politiskt och ska röra kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

Du som bor i Tranås kommun kan lämna ett medborgarförslag om något du vill förändra inom kommunens verksamheter. Medborgarförslaget tas upp i kommunfullmäktige, som är skyldig att besluta i ärenden.

Vilka regler finns för medborgarförslag?

För att ett medborgarförslag ska kunna tas upp i kommunfullmäktige gäller följande:

  • Får bara behandla ett ämne och kan bara behandlas om det gäller frågor som fullmäktige får besluta om.
  • Får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning.
  • Får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) eller personärenden.
  • Ska lämnas skriftligt.
  • Ska vara undertecknat av en eller flera fysiska personer och innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
  • Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.
  • Kommunfullmäktiges presidie har möjlighet att ändra ett medborgarförslag till en skrivelse.

Hur lämnar jag ett medborgarförslag?

Lämna ditt medborgarförslag till kommunexpeditionen senast klockan 12.00 fredagen före kommunfullmäktige. Du kan lämna medborgarförslaget i stadshusets reception, skicka in det via e-tjänsten nedan eller skicka det med post till:

Tranås kommun
Kommunexpedition
573 82 Tranås

Lämna medborgarförslag

 Använd vår e-tjänst för att lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Vad är inte ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag ska vara ett konkret förslag på något nytt som inte redan finns inom kommunen. Om du har synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag på ordinarie verksamhet ska du istället skicka in det via vår e-tjänst.

Lämna synpunkter och förbättringsförslag

Kontakt

Kommunledningskontoret

E-post: tranas.kommun@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: