Förhindra smittspridning av afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har inte konstaterats i Jönköpings län, men det är viktigt att vi förebygger och hjälps åt för att förhindra smittspridning. Sjukdomen är dödlig för tamgrisar och vildsvin.

Afrikansk svinpest (ASF) är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin. Människor och andra djur än grisar blir inte sjuka, men kan bidra till smittspridningen.

Sjukdomen utgör ett stort problem för grisbranschen och samhället. I september 2023 konstaterades det första fallet i Sverige, på ett dött vildsvin utanför Fagersta i Västmanlands län.

Hur sprider sig afrikansk svinpest?

Spridning kan ske mellan djur eller med material, kläder och livsmedel. Viruset överlever mycket länge i kallrökt fläsk, skinka och korv.

Smittan överförs ofta till vildsvin av människor som reser och lämnar matrester efter sig. Därför finns det några viktiga punkter att tänka på för att förhindra spridning.

Så kan vi stoppa smittspridning

  • Släng aldrig matavfall i naturen där vilda djur kommer åt det, till exempel längs vägar, vid rastplatser eller efter en picknick.
  • Kompostera matavfall i en försluten behållare som vildsvin inte kommer in i.
  • Mata inte vilda djur eller tamgrisar med matavfall.
  • Ta inte med fläsk- eller charkprodukter från områden där afrikansk svinpest finns.
  • Rengör kläder och utrustning om du varit i kontakt med vilda djur eller grisar.


Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Länk till annan webbplats.

Läs mer om afrikansk svinpest och hur vi förhindrar smittspridning på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.