Kommun och politik

Hur fungerar Tranås kommun? Var fattas beslut och hur kan du vara med och påverka? Här hittar du information om kommunens organisation, ekonomi och budget samt styrande dokument. Här finns också information om hur du kan vara med och påverka de beslut som fattas och delta i den demokratiska processen på olika sätt. Du kan också läsa om din säkerhet och hur du förbereder dig inför en kris.