Kommunens organisation

Kommunens organisation består av en politisk organisation och en organisation med tjänstepersoner. Politikerna fattar beslut för verksamheten och hur pengarna ska fördelas och tjänstepersonerna ser till att besluten blir genomförda.