Regler och styrande dokument

Här hittar du Tranås kommuns politiskt beslutade styrdokument.

Kommunvision 2040 – Tranås tar initiativet – är vår gemensamma färdplan för framtiden.

Kommunala föreskrifter kompletterar de lagar som riksdagen har beslutat. En föreskrift vänder sig till allmänheten. Föreskriften är en detaljerad bestämmelse om ett specifikt område.

Ledningsmodellen visar hur verksamheterna styrs för att nå uppsatta mål. Ledningsmodellen fungerar över tid oberoende av vilka partier som styr Tranås kommun.

Dokument

Ledningsmodell för Tranås kommun

En policy är kommunövergripande inom ett specifikt område. Den anger vårt förhållningssätt och våra principer.

Regler anger hur en viss fråga ska hanteras.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: