Sevesoanläggning - riskfylld verksamhet

Företag som bedriver verksamhet som kan innebära särskilda risker för invånarna vid en brand eller annan olycka klassas som seveso­anläggningar. Det kan till exempel vara företag som hanterar stora mängder kemikalier eller brandfarlig varor.

Sevesoanläggningar i Tranås kommun

I Tranås kommun finns två företag som klassas som seveso­anläggningar:

  • Carpenter Sweden AB tillverkar polyuretenprodukter och hanterar farliga kemikalier.
  • Klevakrossen vid Våtsjötorp bergtäkt utvinner och förädlar krossprodukter.

Kommunen har tillsammans med dessa företag skyldighet att informera vad som kan hända och vad som ska göras i händelse av att en större olycka inträffar. Information från respektive företag hittar du under Dokument längre ner på sidan.

Vad händer vid en olycka?

Om en allvarlig händelse inträffar på något av företagen kommer signalen Viktigt meddelande till allmänheten att ljuda över staden. Du ska då gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på Sveriges Radio P4, där du får mer information.

Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Kontakt

Carpenter Sweden AB

E-post: info-se@carpenter.com
Telefon: 0140-38 60 00

Klevakrossen

Martin Berntsson Zetterholm, NCC Industry AB
E-post: martin.zetterholm@ncc.se
Telefon: 076-136 97 28

Senast publicerad: