Röstmottagare

Som röstmottagare tar du emot röster i någon av vallokalerna i Tranås kommun. Du medverkar till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

Söndagen den 9 juni 2024 är det val i Sverige till Europaparlamentet. I samband med valdagen behöver vi personer som vill arbeta i vallokal. Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

Uppdraget som röstmottagare är ett förtroendeuppdrag att vara stolt över och gör det möjligt för väljarna att utöva sin demokratiska rättighet – att kunna rösta i fria, hemliga och direkta val.

I uppdraget som röstmottagare ingår bland annat att:

 • se till att det är god ordning i vallokalen,
 • ta emot röster och lägga dem i urnan,
 • markera i röstlängden vilka som röstat,
 • hjälpa de väljare som ber om det,
 • granska och räkna röster efter att vallokalen har stängt.

I en vallokal ska det alltid vara minst tre röstmottagare samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande och fungerar som arbetsledare. I varje vallokal kommer det att finnas en blandning mellan nya och erfarna röstmottagare.

Röstningen pågår mellan kl. 08.00–21.00 på valdagen. Under dagen arbetar röstmottagarna i kortare pass, från tidig morgon till sen kväll/natt.

För att klara uppdraget behöver du förstå och prata bra svenska, men du behöver inte vara svensk medborgare för att arbeta i vallokal. Vi vill gärna ha sökande med kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska. Du måste ha fyllt 18 år senast valdagen. 

Arbetet kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande och ställer höga krav på noggrannhet.

Alla som arbetar för valnämnden i Tranås kommun har ett gemensamt uppdrag, att se till
att väljare kan avlägga sin röst. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och
principen om alla människors lika värde. Vi ska ge alla likvärdigt bemötande och service.

Valnämnden har ett lagstyrt uppdrag och allmänhetens förtroende är av största betydelse.
Det är en självklarhet för valnämnden att våra röstmottagare agerar korrekt och följer
regelverk. Vårt arbete utförs i öppenhet och transparens gentemot väljare och allmänheten.

Som röstmottagare får du ersättning för ditt arbete. Valnämnden har beslutat om ersättningsnivåerna vid EU-valet 2024.

Ersättning i vallokal vid val till Europaparlamentet 2024

Arbetet som röstmottagare i vallokal ger en fast ersättning om 1 500 kronor för hela dagen. Utöver den fasta ersättningen får du också 105 kronor per påbörjad halvtimme vid rösträkningen (efter kl. 21.00).

Som ordförande får du ett tillägg om 600 kr, vice ordförande 500 kr och längdförare (den som markerar i röstlängden vilka som har röstat) får tillägg om 350 kr.

Är du uttagen som reserv men tjänstgör inte får du ett arvode på 500 kr, för att vara disponibel under valdagen.

Ersättning i röstningslokal (förtidsröstning) vid val till Europaparlamentet 2024

Vid förtidsröstning på valdagen i Adelöv har du som röstmottagare en fast ersättning om 1 500 kr för hela dagen.

I övriga röstningslokaler (i Tranås stadshus och på Storgatan) gäller 175 kr per timme för personer som inte kan lämna intyg från arbetsgivare (t.ex. pensionärer). Kommunanställdas månadslön omvandlas till timlön, dock minst 175 kr per timme. Externt anställd personals månadslön omvandlas till timlön, intyg från arbetsgivaren krävs.

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningen kommer att ske under maj och juni 2024.

Utbildning av röstmottagare i röstningslokal (förtidsröstning)

Onsdag 15 maj 2024, kl. 17.00-20.00 i stadshuset.
Utbildning för:

 • Ambulerande röstmottagare
 • Röstmottagare vid förtidsröstning i Adelöv
 • Röstmottagare vid förtidsröstning i Tranås tätort

Utbildning av röstmottagare i vallokal

Tisdag 21 maj 2024, kl. 17.00-20.30 i stadshuset.
Utbildning för röstmottagare i valdistrikt:

 • Sommen
 • Tranås Norra
 • Tranås Kvarn
 • Disponibla röstmottagare (reserver)

Torsdag 23 maj 2024, kl. 17.00-20.30 i stadshuset.
Utbildning för röstmottagare i valdistrikt:

 • Ängaryd
 • Centrum
 • Ekmarksberg
 • Junkaremålen

Onsdag 29 maj 2024, kl. 17.00-20.30 i stadshuset.
Utbildning för röstmottagare i valdistrikt:

 • Fröafall
 • Tranås Södra
 • Tranås Västra
 • Uppsamlingstillfälle

Utbildning av ordförande och vice ordförande i valdistrikt

Tisdag 4 juni 2024, kl. 17.00-19.30 i stadshuset.
Utöver grundutbildningen ska ordförande och vice ordförande i valdistrikten gå en särskild utbildning.

Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt - ett mycket viktigt uppdrag. Välkommen att anmäla ditt intresse!

Sista ansökningsdag var 2024-02-29.

Kontakt

Kansliavdelningen

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Valsamordnare

Eva Klahr
E-post: eva.klahr@tranas.se
Telefon: 0140-681 49

Senast publicerad: