Hållbarhetsutskott

Hållbarhetsutskottet lyder under kommunstyrelsen och arbetar med hållbarhetsfrågor i Tranås kommun.

Hållbarhetsutskottet är en del i Tranås kommuns politiska organsation.Det inrättades genom ett beslut i kommunstyrelsen 2021-12-14 § 257. Utskottet är underställt kommunstyrelsen och har till uppgift att följa upp, bereda, rådgiva, samordna och rapportera hållbarhetsfrågor i Tranås kommun.

Mötesdatum 2024

  • 21 augusti kl. 08.30-12.00
  • 12 november kl. 13-15


Senast publicerad: