Skattesatser

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som du som kommuninvånare betalar varje månad. Den finansierar mellan 80—85 procent av kommunens löpande verksamhet så som förskola, skola, äldreomsorg och gator. Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter samt avgifter, till exempel förskoleavgifter.

Den skatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar:

  • skatt till kommunen
  • skatt till landstinget
  • begravningsavgift.

Skatt till Tranås kommun

Den skatt som kommer kommunen tillgodo uppgår för inkomståret 2024 till 22,01 kronor av varje intjänad hundralapp.

Landstingsskatt till Region Jönköping

Landstingsskatten uppgår till 11,76 kronor för 2024.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Begravningsavgiften uppgår år 2024 till 26 öre av varje intjänad hundralapp.

Utöver kommunalskatt, landstingsskatt och begravningsavgift betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Om skatter och skattetabeller på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: