Digitala infartsskyltar

Tranås kommun har två digitala infartsskyltar längs med riksväg 32 i norr- och södergående riktning.

De digitala infartsskyltarnas huvudsyfte är att marknadsföra och informera om aktuella evenemang inom kommunen, skyltarna kan också nyttjas för att informera vid en krissituation.

Kommunikationsavdelningen på Tranås United är ansvariga för att ta fram motiv till skyltarna. Det finns ett regelverk för prioritering av motiv samt ett årshjul för de aktiviteter som ska marknadsföras på skyltarna. Vill du som förening eller annan aktör visa upp ditt budskap på infartsskyltarna kontakta kommunikationsavdelningen via e-mail.

För att rapportera fel med de digitala infartsskyltarna, skicka ett e-mail till kommunikation@tranasunited.se

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

E-post: kommunikation@tranasunited.se

Senast publicerad: