Information till vårdnadshavare

Här finns information till dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma! Barnet ska stanna hemma så länge hen har symptom och två dagar efter tillfrisknande.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjlig. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

Åtgärder för minskad smittspridning

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp samt följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Tranås kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Detta gäller om du eller ditt barn har symtom

Alla med symtom som kan bero på covid-19 behöver stanna hemma för att undvika att att smittan sprids. Läs om vad som gäller om du eller ditt barn är sjukt, eller har varit nära eller bor med någon som är sjuk.

Detta gäller för barn och vuxna - 1177.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

E-post: barnutbildning@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: