Kamerabevakning

Området runt Tranås stadshus kamerabevakas. Kamera­övervakningen innebär att kommunen behandlar person­uppgifter enligt dataskydds­förordningen, GDPR.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som du lämnat, så som bild. Syftet med behandlingen är att förebygga brott. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att bevakningen är nödvändig för ändamål som rör ett berättigat intresse enligt artikel 6.1d i dataskyddsförordningen.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att raderas efter 72 timmar om materialet inte har betydelse vid utredning av brottslig verksamhet och under denna tid har överlämnats till polismyndighet eller åklagare.

Behandlingen sker i det system som verksamheten använder för kamerabevakning och hanteras inte av fler personer än som behövs för att övervakningen ska fungera. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgifts­ansvarig

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Tranås kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, få felaktiga uppgifter rättade eller — i vissa fall — raderade.

Lämna klagomål på personuppgifts­hanteringen

Klagomål rörande personuppgifts­hanteringen kan du lämna till Integritetsskydds­myndigheten som är tillsynsmyndighet. Besök Integritetsskydds­myndighetens webbplats för mer information om dataskydds­förordningen och hur du lämnar klagomål.

Integritetsskyddsmyndigheten om dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tranås kommun

E-post: kansli@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Postadress
Tranås kommun
573 82 Tranås

Dataskyddsombud

Erik Selander
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Telefon: 0381-67 95 08

Senast publicerad: