Säkerhet och beredskap

En brandman som plockar ut brandslangar ur en brandbil.

Hur arbetar kommunen med säkerhet? Vilket ansvar har du själv vid en kris? Hur kan du förbereda dig för att klara vardagen vid en större samhällsstörning? Här finns också kommunens samlade information om coronaviruset och Covid-19.