Ukraina - det här gör kommunen just nu

Antalet personer från Ukraina som söker sig till Sverige ökar snabbt. På begäran av Migrationsverket förbereder nu Tranås kommun för tillfälligt boende för flyktningar.

I ett första skede förbereder kommunen för ett tillfälligt boende i det tidigare äldreboendet Beckhemmet. Migrationsverket har ännu inte lämnat besked om de tillfälliga boendeplatserna kommer att behöva tas i anspråk, men ett sådant uppdrag kan komma snabbt inpå. I väntan på besked pågår nu ett förberedelsearbete för att iordningsställa lokalerna för ett gott mottagande.

Läs mer om kommunens flyktningmottagande

Samtidigt samverkar kommunen med flera andra kommuner inom F-samverkan, med länsstyrelsen, regionen, Migrationsverket och andra viktiga aktörer och följer händelseutvecklingen.

Vill du engagera dig i flyktingmottagande?

Kontakta kommunens växel via e-post eller telefon för att meddela hur du kan och vill bidra till att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi sparar ditt erbjudande och kontaktar dig om det blir aktuellt. Både privatpersoner, organisationer och föreningar kan engagera sig.

Kommunernas ansvar är att ordna skola och förskola till asylsökande. Kommunerna ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn, och kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring. I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende. Migrationsverket anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande. Migrationsverket betalar också ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader för personer som fått uppehållstillstånd.

Migrationsverkets information med anledning av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Kontakt

Växeln

E-post: tranas.kommun@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: