Avgift för hemtjänst

Här kan du läsa om hur vi beräknar din avgift för hemtjänst och serviceinsatsen städning makar/sammanboende. Kostnaden beror på vilket stöd du behöver och din inkomst.

Avgiften för hemtjänst är uppdelad i fem olika insatsnivåer (1—5). Avgiften beräknas med viss procent av avgiftsutrymmet.

Avgifterna för hemtjänst och serviceinsatsen städning makar/sammanboende räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Avgifter för hemtjänst för de olika insatsnivåerna.

Insatsnivå

Procent av avgiftsutrymmet

Maxavgift

Frekvens

Insatsnivå 1

45 procent

823 kronor

Hjälp cirka 1 gång per vecka

Insatsnivå 2

65 procent

1 596 kronor

Hjälp cirka 1—6 gånger per vecka

Insatsnivå 3

75 procent

2 292 kronor

Hjälp cirka 1—2 gånger per dag

Insatsnivå 4

85 procent

2 447 kronor

Hjälp cirka 3—4 gånger per dag

Insatsnivå 5

90 procent

2 575 kronor

Hjälp cirka 5 gånger per dag

Om du väljer en privat utförare av hemtjänsten (LOV) betalar du samma avgift. Skulle du beställa extra tjänster utöver biståndsbeslutet av den privata utföraren påverkas inte detta av maxtaxan, utan du betalar den extra kostnaden för dessa direkt till företaget. Exempelvis gäller det hushållsnära tjänster, RUT.

Avgift för serviceinsatsen städning makar/sammanboende

Serviceinsats

Procent av avgiftsutrymmet

Maxavgift

Städning makar/sammanboende

45 procent

411 kronor

Beviljas du fler hemtjänstinsatser utöver serviceinsatsen städning makar så tas avgiften för serviceinsatsen bort och avgift tas ut enligt ovanstående nivåer för hemtjänst.

Så här beräknar du avgiftsutrymmet, det vill säga din betalningsförmåga.

Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital, m.m.)
- skatt
- nettohyra (= hyra – eventuellt bostadstillägg)
- minimibelopp (7 062 kronor/ensamstående eller 5 762 kronor/sammanboende person)
- eventuellt individuellt förbehållsbelopp
___________________________________
= AVGIFTSUTRYMME

Är du gift så beräknas avgiftsutrymmet på 50 procent av era gemensamma inkomster och kostnader.

Regler för maxtaxa

Du kan aldrig betala mer än 2 575 kronor per månad (2024) för hemtjänst, hälso- och sjukvårdsavgift, boendestöd och trygghetslarm. Du kan heller aldrig betala mer än ditt avgiftsutrymme för dessa avgifter. Det kallas maxtaxa. Maxtaxan räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Räknesnurra för beräkning av avgift

Gör en ungefärlig beräkning av din avgift Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, arbetsresor, med mera.

Lämna in blanketten Inkomstförfrågan för beräkning av avgiftsutrymme och för att ansöka om individuellt förbehållsbelopp.

Avgiften för hemtjänst reduceras per dag vid inläggning på sjukhus eller vid planerad frånvaro om minst sju (7) dagar.

Kontakt

Socialtjänsten

Avgiftshandläggare
E-post: avgiftshandlaggning.socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-687 09

Senast publicerad: