Sekretess och tystnadsplikt

Om sekretess och tystnadsplikt inom socialtjänsten.

I kontakten med socialtjänsten ska du känna dig trygg med att inga uppgifter om dig eller ditt hälsotillstånd förs vidare till någon obehörig. Därför finns särskilda regler kring sekretess och tystnadsplikt. Bestämmelserna återfinns i offentlighets- och sekretesslagen, gäller för alla socialtjänstens verksamheter samt reglerar även sekretessen mellan myndigheter och andra offentliga institutioner.

Tystnadsplikt innebär ett förbud mot att lämna ut en sekretessbelagd uppgift. Tystnadsplikten omfattar all personal inom socialtjänstens verksamheter och gäller livet ut, även när personen avslutat sin anställning. Brott mot tystnadsplikten kan leda till böter eller fängelse upp till ett år.

Upplevd bruten sekretess

Upplever du brister i vår hantering av sekretess eller tystnadsplikt ska du kontakta ansvarig chef.

Kontakt

Socialtjänsten

E-post: socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: