God man för ensamkommande barn

Ett barn som kommer ensam till Sverige har rätt till en god man. En god man ska företräda barnet i ekonomiska och personliga frågor.

Vem räknas som ensamkommande barn?

Ett barn räknas som ensamkommande om det saknar uppehållstillstånd och har kommit till Sverige utan förälder eller annan ansvarig vuxen. Ett barn som kommit till Sverige med en förälder eller annan vuxen, men som lämnats ensam innan hen fått uppehållstillstånd, räknas också som ensamkommande.

Att vara god man för ett ensamkommande barn

Som god man företräder du barnet både som vårdnadshavare och som förmyndare, i såväl personliga och ekonomiska frågor. Däremot har du ingen försörjningsplikt som god man, inte heller har du ansvar för barnets personliga omvårdnad.

I uppdraget ingår att se till att barnet får det stöd hen behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Du hjälper exempelvis till i kontakten med Migrationsverket, ansöker om olika bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd), ser till att barnet har ett fungerande boende eller att barnet får den hälso- och sjukvård som hen behöver.

Bli god man för ett ensamkommande barn

För att bli god man för ett ensamkommande barn ska du:

  • Medverka vid ett informationsmöte som överförmyndarenheten bjuder in till.
  • Bli godkänd i vår lämplighetsprövning. Prövningen är ett sätt att kvalitetssäkra rekryteringen av gode män i Tranås kommun. Blir du godkänd bedöms du ha goda förutsättningar att utföra ditt uppdrag som god man.

Därtill ska du uppfylla följande krav:

  • Du måste vara 25—75 år.
  • Du måste behärska det svenska språket utan begränsningar samt vara bevandrad i det svenska samhället.
  • Du får inte ha några betalningsanmärkningar eller förekomma i belastningsregistret och/eller socialregistret.

Vi gör inga undantag från dessa krav.

Kontakta överförmyndarenheten vid intresse.

Kontakt

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndare@tranas.se
Telefon: 0140-683 21

Telefontider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30
Besökstider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30

Adress
Norra Storgatan 101
573 82  Tranås


Senast publicerad: