Stöd till nyanlända

Läs om vad du som är ny i Sverige kan få hjälp med av kommunen.

Tranås kommun tar emot nyanlända utifrån bosättningslagen. Utifrån bosättningslagen ska alla kommuner i Sverige ordna med boende för ett förutbestämt antal personer, vilket länsstyrelsen samordnar.

Om du fått beviljat uppehållstillstånd i Sverige kan du välja att bosätta dig vart du vill i landet.

Kommunens ansvar

Det här hjälper kommunen till med för dig som är nyanländ:

  • att ordna bostad
  • praktisk hjälp vid bosättning
  • sfi-undervisning
  • kurs i samhällsorientering
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg
  • insatser inom det sociala området.

Etablering

Arbetsförmedlingen ansvarar för etablering av flyktingar. Etableringsreformen kan omfatta dig som är nyanländ med uppehållstillstånd i arbetsför ålder (20—64 år). Om du är bosatt i kommunen kan dina anhöriga omfattas av etableringsreformen om de ansökt om uppehållstillstånd. Etableringsreformen ska underlätta samarbetet mellan olika myndigheter och underlätta processen för dig som nyanländ att hitta arbete, bostad, barnomsorg, utbildning och försörjning. Målet med etableringstiden är att du ska vara självförsörjande efter genomgången etableringstid.

Läs om etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Är du ny i Sverige?

Behöver du hjälp med frågor om samhället? Besök receptionen på Stöd & försörjningsenheten, Ydrevägen 15, ingång vid Black Bull.

Lagen kan ändras

Den svenska lagstiftningen gällande flyktingmottagning ändras samtidigt som omvärlden ändras. På Migrationsverkets webbplats finns aktuell information.

Till Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Engagera dig i mottagandet av nyanlända

Du som vill engagera dig i mottagandet av nyanlända kan besöka servicekontoret Tranås direkt eller stadsbiblioteket för mer information.

Kontakt

Stöd & försörjning

E-post: hr.arbetsmarknad@tranas.se
Telefon: 0140-68680

Senast publicerad: