Faderskap och föräldraskap

När barnets föräldrar inte är gifta ska socialtjänsten fastställa vem som är barnets pappa. Socialtjänsten kan även fastställa ett barns föräldraskap, exempelvis vid assisterade befruktningar för samkönade par — där båda föräldrarna vill bli barnets föräldrar även i laglig mening.

När utreder socialtjänsten faderskapet?

Socialtjänsten utreder barnets faderskapet i följande situationer:

 • om föräldrarna inte är gifta
 • om en make ifrågasätter om han är barnets pappa
 • om ett barn som flyttat till Sverige saknar handlingar om vem som är hens pappa
 • om det finns ett domstolsbeslut på att mannen inte är barnets pappa
 • om ett barn fötts efter assisterad befruktning, i strid med svenska bestämmelser.

Finns det skäl att ifrågasätta vem som är mamma till ett barn kan det också bli aktuellt med en utredning.

Varför utreder socialtjänsten faderskapet?

Att socialtjänsten utreder faderskapet i ovanstående situationer är reglerat enligt svensk lag. Orsakerna är flera, exempelvis:

 • Vårdnad — är föräldrarna inte gifta har mamman ensam vårdnad när barnet föds. I samband med att faderskapet fastställs kan föräldrarna komma överens om att ha gemensam vårdnad om barnet.
 • För att säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung.
 • För att barnet kan ha ett psykologiskt och/eller medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.
 • För att säkra barnets rätt till försörjning och arv — barnet får arvsrätt, familjepension eller möjlighet till den andre förälderns efternamn först när båda föräldrarna har bekräftat faderskapet.

Bekräfta faderskap — så här går det till

Bor ni tillsammans och är säkra på att barnet är ert gemensamma kan ni bekräfta faderskapet antingen innan eller efter att barnet är fött — dock tidigast tre månader före barnets beräknade födelsedatum.

Gör så här:

 • Boka ett gemensamt besök hos familjerätten.
 • Vid besöket får ni skriva under en bekräftelse om att mannen är pappa till barnet. Ni kan även anmäla om ni önskar gemensam vårdnad om barnet.
 • Råder inga oklarheter, godkänner socialtjänsten bekräftelsen när barnet är fött.

För föräldrar som inte bor på samma adress kan utredningen om faderskapet bli mer omfattande. Om ni är säkra på att barnet är ert gemensamma kan ni välja att bekräfta faderskapet innan eller efter födseln — dock tidigast två månader före barnets beräknade födelsedatum.

Gör så här:

 • Boka ett besök på familjerätten, antingen tillsammans eller var och en för sig.
 • Vid besöket får du/ni skriva under en bekräftelse om att mannen är pappa till barnet. Ni kan även anmäla om ni önskar gemensam vårdnad om barnet.
 • Råder inga oklarheter, godkänner socialtjänsten bekräftelsen när barnet är fött.

Råder det osäkerhet kring vem som är barnets pappa, kan man utreda och bekräfta faderskapet med hjälp av en dna-analys — ett så kallat faderskapstest.

Vid en sådan utredning är mamman och den eller de män som tros vara barnets pappa, skyldiga att medverka. När faderskapet fastställts får barnet samma rättsliga status som om föräldrarna vore gifta.

Kontakt

Socialtjänsten

E-post: socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Familjerätten

Besöksadress: Familjecentralen Eksjö, Prästängsvägen 4, 2:a våningen

Postadress: Höglandets Familjerätt, 575 80 Eksjö

E-post: hoglandetsfamiljeratt@hoglandet.se

Växel: 0381-67 95 00 , telefontid: måndag, onsdag - fredag kl. 8.30 – 9.30.

Senast publicerad: