Ansöka om god man eller förvaltare

Information om vem som har rätt till en god man/förvaltare och hur man gör för att ansöka. Här finns även information till dig som jobbar inom sjukvård och socialtjänst och har anmälningsskyldighet.

Vem kan få god man/förvaltare?

En person som på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp att sköta din ekonomi eller ta tillvara på dina rättigheter kan ansöka om en god man eller förvaltare. En person som har god man/förvaltare kallas för huvudman. För att ha rätt till en god man/förvaltare krävs att huvudmannen har något av följande:

 • en sjukdom
 • en psykisk funktionsnedsättning
 • ett försvagat hälsotillstånd
 • ett tillstånd som liknar något av ovan

Kan huvudmannen få hjälp på annat sätt, exempelvis via anhöriga eller av personal inom kommun eller sjukvård, har hen inte rätt till god man eller förvaltare.

Vilken hjälp kan man få?

En god man eller förvaltare kan hjälpa huvudmannen att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. Det innebär hjälp med att:

 • söka bidrag
 • skriva avtal
 • sälja hus och/eller företräda vid ett arvskifte
 • betala räkningar
 • placera pengar i fonder och/eller fördela pengar
 • se till att huvudmannens pengar kommer hen till nytta
 • se till att huvudmannen får god omvårdnad, goda levnadsvillkor och har ett bra boende

Vad kostar det att ha en god man/förvaltare?

En god man eller förvaltare har rätt att få betalt för sitt uppdrag. Detta kallas arvode.

I första hand betalar huvudmannen arvodet. Om hen inte har råd kan arvodet istället betalas av kommunen. Det är överförmyndaren som beslutar om hur arvodet ska betalas.

En god man/förvaltare som utför alla tre delarna i uppdraget (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person), får i genomsnitt cirka 10 000 kr per år i arvode.

Alternativ till god man/förvaltare

Om huvudmannen kan få hjälp på annat sätt än genom en god man/förvaltare, ska hen använda det alternativet i första hand. Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet är exempel på sådana alternativ.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt innebär att en person i förväg bestämmer vem som ska fatta beslut åt hen, om/när hen inte längre kan. En framtidsfullmakt fungerar som ett alternativ till en god man/förvaltare och kompletterar en vanlig fullmakt.

Överförmyndaren har ingen löpande tillsyn när det gäller framtidsfullmakter. Däremot kan överförmyndaren begära att den som fått en framtidsfullmakt ska lämna in en redovisning över sitt uppdrag. Överförmyndaren kan även fatta beslut om att någon inte får använda en framtidsfullmakt, på grund av exempelvis missbruk eller allvarlig försummelse.

Läs mer på Svenska bankföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Anhörigbehörighet

Anhörigbehörighet innebär att en nära anhörig kan företräda den som blivit oförmögen att fatta beslut efter sin 18-årsdag, utan fullmakt. En anhörig får då utföra vissa rättshandlingar för den enskildes räkning exempelvis göra inköp, betala räkningar, teckna hemförsäkring och/eller ansöka om bidrag. Den anhörige får däremot inte utföra några större åtgärder, som att sälja egendom eller processa i domstol.

Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansökan/anmälan om god man och förvaltare

Så här gör du för att ansöka:

 • Fyll i blanketten Ansökan om god man eller förvaltare.
 • Skicka med handlingar som styrker att du har rätt till en god man eller förvaltare. Det kan till exempel vara:
  • läkarintyg
  • utredning från socialtjänsten
  • skrivelse från kurator eller biståndsbedömare, med mera.
 • Skicka din ansökan med bilagor till Tingsrätten i Eksjö. Adress: Eksjö tingsrätt, Box 230, 575 23 Eksjö.

Anställda inom socialtjänst och sjukvård är skyldiga att anmäla till överförmyndaren, när man uppmärksammar att någon är i behov av en god man/förvaltare.

Anmälningsskyldigheten innebär att sekretessen bryts, både vad gäller innehållet i anmälan, medföljande handlingar, samt om överförmyndaren begär in upplysningar i efterhand.

För att anmäla behov av god man/förvaltare:

 • Fyll i blanketten Anmäla behov av god man eller förvaltare - för socialtjänst/vårdpersonal
 • Skicka med handlingar som styrker personens rätt till god man eller förvaltare. Det kan till exempel vara:
  • läkarintyg
  • utredning från socialtjänsten
  • skrivelse från kurator/biståndsbedömare, med mera.
 • Skicka anmälan till överförmyndarenheten. Adress: Överförmyndarenheten, Tranås kommun, N Storgatan 101, 573 82 Tranås

Kontakt

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndare@tranas.se
Telefon: 0140-683 21

Telefontider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30
Besökstider: måndag—fredag kl. 10.30—11.30

Adress
Norra Storgatan 101
573 82  Tranås


Senast publicerad: