Borgerlig vigsel

Att vigas borgerligt är kostnadsfritt. Vigseln kan genomföras i någon av kommunens lokaler eller på annan plats utifrån era önskemål.

Före vigseln

Före vigseln ska ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Länk till annan webbplats.
Ni får inte gifta er om:

 • Någon av er är under 18 år
 • Ni är nära släkt med varandra
 • Någon av er redan är gift
 • Någon av er är registrerad partner enligt den tidigare partnerskapslagen

När hindersprövningen är klar skickar Skatteverket två intyg till er:

 1. Intyg om hindersprövning
 2. Vigselintyg

Dessa intyg ska tas med till vigselceremonin, de är giltiga i fyra månader.

Boka tid, plats och datum

Tid, plats och datum för vigseln bokar du via vår e-tjänst. I samband med bokningen anger du även val av vigselförrättare. Vigselförrättaren kommer sedan att kontakta er för vidare planering.

Vigselförrättare i Tranås kommun

I Tranås kommun finns fem borgerliga vigselförrättare:

 • Veronica Holmstedt
 • Ann-Marie Ljunggren
 • Gunnel Lind
 • Katarina Hallefjord
 • Helena Jonsson

Kontakt

Serviceenheten

E-post: tranas.kommun@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: