Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Socialtjänsten erbjuder flera insatser för barn och ungdomar i behov av stöd. Exempel på insatser är familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson.

Anledningarna till stödet varierar — det kan vara:

  • problem hemma
  • att familjen behöver ett starkare socialt nätverk
  • att de vuxna behöver stöd i sin föräldraroll.

Insatsen kan pågå för en kortare eller längre period.

Ett familjehem tar emot ett barn i sitt hem, för en längre eller kortare tid. Under tiden som barnet är placerat ansvarar familjehemmet för barnets vård och fostran. Däremot blir du inte barnets vårdnadshavare. Målet är att barnet ska flytta hem till sina föräldrar igen, om eller när möjlighet finns.

Bli familjehem

För att bli familjehem krävs ingen formell utbildning, däremot genomgår du en utredning. I utredningen ingår intervjuer, hembesök och registerkontroller. Blir du godkänd som familjehem får du börja ta emot uppdrag.

Vilka krav ställs på ett familjehem?

Det finns inga formella krav för hur ett familjehem ska se ut eller var bostaden ska vara placerad geografiskt. Föräldrarna kan vara sambos, gifta eller ensamstående. Familjen kan bo på landet, i tätort, i hus eller i lägenhet. Däremot krävs att familjen är frisk, har stabil ekonomi, och att du bor i en tillräckligt stor bostad för att kunna rymma ytterligare en familjemedlem.

Utöver ovanstående måste du ha:

  • God samarbetsförmåga – ett familjehem behöver kunna samarbeta, både med barnets föräldrar och med socialtjänstens personal.
  • Tid och engagemang – familjehemmet behöver kunna avsätta mycket tid och engagemang för den nya familjemedlemmen och det är viktigt att hela familjen är positiv till uppdraget.

Som familjehemsförälder behöver du förstå det placerade barnets/ungdomens utsatthet samt kunna hantera hens känslor. För detta krävs ofta ett stort tålamod.

Ekonomisk ersättning

Som familjehem har du rätt till ekonomisk ersättning, dels ett arvode och dels en omkostnadsersättning. Omkostnadsersättningen ska täcka de kostnader du har för sådant som barnet behöver. Ersättningen regleras i ett avtal mellan familjehemmet och socialtjänsten.

Under sin vistelse i familjehemmet är barnet/ungdomen försäkrad via Tranås kommun. Försäkringen gäller dygnet runt.

Anmäl ditt intresse att bli familjehem

Har du funderingar om att vara familjehem kontakta Familjehemsresursen i Jönköpings län. Familjehemsresursen arbetar med rekrytering och grundutbildning för familjer som önskar bli familjehem. Läs mer om familjehemsresursen och lämna en intresseanmälan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Familjehemsekreterare

Epost: intresseanmalan.ifo@tranas.se

En kontaktfamilj tar emot ett barn i sitt hem under cirka 1—2 helger per månad. Vid dessa tillfällen blir barnet en del av familjens vardag och du förväntas ge tid och uppmärksamhet åt barnet. Ibland kan även barnets föräldrar behöva stöd och uppmuntran, i form av råd, tips eller en pratstund.

De flesta barn som får en kontaktfamilj är mellan 4—10 år och anledningarna varierar. Det kan vara brister i familjens nätverk, att barnet har behov av extra stöd och stimulans, eller att föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll.

Bli kontaktfamilj

För att bli kontaktfamilj krävs ingen formell utbildning eller erfarenhet. Däremot måste du genomgå en utredning. Utredningen består av intervjuer, hembesök och registerkontroller. Blir du godkänd får du börja ta emot uppdrag, för en längre eller kortare period.

Vilka krav ställs på en kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj måste du vara öppen och intresserad av andra människors levnadssätt och livsvillkor. Familjen ska vara frisk, ha stabil ekonomi och ha tid och plats över för en extra familjemedlem ibland. Kontaktfamiljer ser olika ut — ni kan vara en barnfamilj med intresse och tid att ta emot fler barn ibland. Eller 1—2 vuxna utan egna barn, eller där barnen flyttat hemifrån.

Ekonomisk ersättning

Som kontaktfamilj får du ekonomiskt ersättning för ditt uppdrag, dels ett arvode och dels en omkostnadsersättning. Ersättningen regleras i ett avtal mellan kontaktfamiljen och socialtjänsten. Under tiden som barnet är hos kontaktfamiljen är hen försäkrad genom Tranås kommun. Försäkringen gäller dygnet runt.

Anmäl ditt intresse att bli kontaktfamilj

Vill du bli kontaktfamilj? Då är du varmt välkommen att fylla i en intresseanmälan, eller kontakta familjehemssekreterarna.

Intresseanmälan om att bli kontaktfamilj. 

Kontakt

Familjehemsekreterare

Epost: intresseanmalan.ifo@tranas.se

Att vara kontaktperson för ett barn eller ungdom innebär att du träffar hen regelbundet — vanligtvis en gång per vecka. Vad ni gör när ni ses beror på vad barnet/ungdomen behöver hjälp med. Det kan handla om hjälp att hitta fritidsaktiviteter, bryta isolering, stärka självkänslan eller bara prata.

Bli kontaktperson

För att bli kontaktperson krävs ingen formell utbildning. Däremot behöver du genomgå en utredning — innehållande samtal, intervjuer och registerkontroller. Blir du godkänd får du börja ta emot uppdrag som kontaktperson. Det är viktigt att kunna matcha rätt barn/ungdom med rätt kontaktperson och det kan därför ta olika lång tid att få uppdrag som kontaktperson. Uppdragen kan pågå för en längre eller kortare period.

Vilka krav ställs på en kontaktperson?

För att bli kontaktperson bör du vara 18 år eller äldre. Du ska vara frisk, ha stabil ekonomi och ha tid att träffa barnet/ungdomen regelbundet. Det är viktigt att vara engagerad i barnet/ungdomen, visa närvaro i mötet, samt att du har förmågan att lyssna och samtala kring sådant som barnet/ungdomen vill eller behöver prata om.

Ekonomiskt ersättning

Som kontaktperson får du ersättning för dina uppdrag, dels ett arvode och dels en omkostnadsersättning. Summan regleras i ett avtal mellan kontaktpersonen och socialtjänsten. Under tiden du träffar barnet/ungdomen, är hen försäkrad genom Tranås kommun.

Anmäl ditt intresse att bli kontaktperson

Är du intresserad av att bli kontaktperson? Fyll i en intresseanmälan, eller kontakta någon av familjehemssekreterarna för att få veta mer.

Intresseanmälan om att bli kontaktperson.

Kontakt

Familjehemsekreterare

Epost: intresseanmalan.ifo@tranas.se

Kontakt

Familjehemsekreterare

Epost: intresseanmalan.ifo@tranas.se

Socialtjänsten

E-post: socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: