Korttidsboende

Korttidsboende är ett alternativ för dig som är i behov av vård och omsorg under begränsad tid. Det kan vara efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma eller i väntan på en lägenhet på ett permanent äldreboende.

En plats på korttidsboende kräver biståndsbeslut. Du kan behöva detta för rehabilitering och träning för att sedan kunna återgå till egna hemmet. Det kan också bero på att det inte fungerar att vara hemma under tiden du väntar på att erbjudas lägenhet på ett särskilt boende. Ett annat skäl kan vara för att få palliativ vård på korttidsboende i livets slutskede.

I Tranås finns en korttidsavdelning, Äppelstigen, med 13 platser på Östanå samt 1 lägenhet på Lövstagården som är avsedd för växelvård. Lägenheterna är möblerade och avdelningen är bemannad dygnet runt.

Kontakta utredningsenheten — äldre och funktionsnedsättning för att få mer information eller ansöka om en plats på ett korttidsboende.

Kontakt

Utredningsenheten — äldre och funktionsnedsättning

Biståndshandläggare
Telefon: 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 09.00—10.00
Torsdag: 13.00-14.00

Senast publicerad: