Avgift för boendestöd

Boendestöd är ett stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som bor i eget boende.

Avgiften för boendestöd är 297 kr per månad (2024).

Avgiften räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Är ditt avgiftsutrymme lägre än aktuell avgift för boendestöd så betalar du inte högre avgift för insatsen än ditt avgiftsutrymme. Nedan kan du se hur man beräknar avgiftsutrymmet.

Så här beräknar du avgiftsutrymmet, det vill säga din betalningsförmåga:

Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital, m.m.)
- skatt
- nettohyra (= hyra — eventuellt bostadstillägg)
- minimibelopp (7 750 kronor/ensamstående 60 år och yngre eller 6 451 kronor/sammanboende person 60 år och yngre.)
- eventuellt individuellt förbehållsbelopp
= avgiftsutrymme

Är du gift beräknas avgiftsutrymmet på 50 procent av era gemensamma inkomster och kostnader.

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, arbetsresor mm.

Blanketten Inkomstförfrågan lämnas in för beräkning av avgiftsutrymme och där ansöker du även om individuellt förbehållsbelopp.

Avbrott i boendestödet beräknas per dag vid inläggning på sjukhus samt vid planerad frånvaro om minst sju dagar.

Kontakt

Socialtjänsten

Avgiftshandläggare
E-post: avgiftshandlaggning.socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-687 09

Senast publicerad: