Avgift för boendestöd

Här hittar du avgifter för boendestöd. Boendestöd är ett stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som bor i eget boende.

Avgiften är uppdelad i fem olika insatsnivåer (1—5). Avgiften beräknas med viss procent av avgiftsutrymmet, det vill säga din betalningsförmåga. Avgifterna räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Gällande avgifter

Avgift uppdelat på insatsnivåer

Insatsnivå

Procent av avgiftsutrymmet

Max

Frekvens

Insatsnivå 1

45 procent

694 kronor

Insats cirka 1 gång per vecka

Insatsnivå 2

65 procent

1 345 kronor

Insats cirka 2—4 gånger per vecka

Insatsnivå 3

75 procent

1 932 kronor

Insats cirka en gång per dag

Insatsnivå 4

85 procent

2 062 kronor

Insats cirka 2—3 gånger per dag

Insatsnivå 5

90 procent

2 170 kronor

Insats cirka 4 gånger per dag


Så här beräknar du avgiftsutrymmet, det vill säga din betalningsförmåga:

Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital, m.m.)
- skatt
- nettohyra (= hyra — eventuellt bostadstillägg)
- minimibelopp (6 175 kronor/ensamstående 60 år och yngre eller 5 229 kronor/sammanboende person 60 år och yngre.)
- eventuellt individuellt förbehållsbelopp
= avgiftsutrymme

Är du gift beräknas avgiftsutrymmet på 50 procent av era gemensamma inkomster och kostnader.

Regler för maxtaxa

Du kan aldrig betala mer än 2 170 kronor per månad (2022) för service och omvårdnad och hälso- och sjukvårdsavgift. Du kan heller aldrig betala mer än ditt avgiftsutrymme för dessa avgifter. Det kallas maxtaxa. Maxtaxan räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, arbetsresor mm.

Blanketten Inkomstförfrågan lämnas in för beräkning av avgiftsutrymme och där ansöker du även om individuellt förbehållsbelopp.

Avbrott i boendestödet beräknas per dag vid inläggning på sjukhus samt vid planerad frånvaro om minst sju dagar om du meddelat avbrottet minst tre dagar i förväg.

Kontakt

Socialtjänsten

Avgiftshandläggare
E-post: avgiftshandlaggning.socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-687 09

Senast publicerad: