Stöd till vuxna

Du som har blivit utsatt för våld eller har problem med missbruk och beroende kan få stöd och hjälp av vuxenteamets öppenvård. Du som har svårt att resa med egen bil, buss eller tåg på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst.