Minnesstörningar och demens

Börjar du, din anhörige eller någon du känner att få problem med minnet eller svårigheter i vardagen? Då kan du kontakta Tranås kommuns demensteam. Vi svarar på frågor och gör utredningar i samband med minnesproblematik, kognitiv svikt och demenssjukdomar.

Demensteamet består av en demenssamordnare, demenssjuksköterska, sjuksköterska inom hemsjukvården och arbetsterapeut. Vi samverkar med samtliga vårdcentraler i kommunen och med minnesmottagningen i Eksjö. Detta för att vi ska kunna erbjuda en samordnad insats med bra kontinuitet till personer med kognitiv svikt.

Demensteamets uppgifter

 • Utredning av kognitiv svikt för personer i hemsjukvård.
 • Information om demenssjukdomar och regelbundna anhöriggrupper.
 • Utprovning av hjälpmedel efter behov.
 • Hembesök efter behov.
 • Stöd och hjälpinsatser i form av:
  • hjälp i hemmet
  • avlösarservice
  • dagverksamhet
  • korttidsplats
  • växelvård.
 • Råd och stöd i bemötande samt utbildning om demenssjukdomar till anhöriga och närstående.
 • Handledning och utbildning till personal.

Anhörigstöd/anhörigutbildning

Som anhörig kan du få hjälp och stöd i vardagen av demensteamet i Tranås. Vi anordnar kontinuerligt anhörigutbildningar under våren och hösten.

Välkomna till anhörigutbildning!

Vi träffas vid fem tillfällen på Berget, varje tillfälle har ett tema som rör minnesproblematik/demens.

Anmäl dig genom att skicka ett mail eller ringa demenssamordnare Åsa Evernäs:

Kontakt
Tel. 0140-687 18
E-post asa.evernas@tranas.se

Välkomna till anhörigcaféet

En mötesplats för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon i din närhet som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

På caféet kan du:

 • Träffa andra i samma situation
 • Byta erfarenheter, tankar och funderingar
 • Få tips och råd
 • Utvecklas
 • Ställa frågor

En paus i vardagen

Välkommen till en trevlig och avkopplande stund med en kopp kaffe och god gemenskap.
Kom när det passar dig - ingen föranmälan!

Öppettider
Anhörigcaféet är öppet mellan 14.30-16.30
Datum: sista måndagen varje månad
Plats: Berget, Piratens gata 9
Fika till självkostnadspris

Kontakt
Anhörigstödjare tel. 0140-681 59
Demenssamordnare tel. 0140-687 18

"Bubblan" - ställ dina frågor om minnet

Personal från Demensteamet är på Seniorcentralen. Ställ din fråga om egen eller anhörigs minnesproblematik eller annat som berör minnessvikt.

29 februari 15:30-16:00
25 april 15:30-16:00

Kontakt

Demensteamet

demensteamet@tranas.se

Demenssjuksköterska
Telefon: 0140-686 36
Tisdagar 08.00—16.00

Demenssamordnare
Telefon: 0140-687 18
Måndag—torsdag 08.00—16.00

Senast publicerad: