En bebishand som håller i en vuxens hand.

Familj, barn och unga

Socialförvaltningen arbetar för att barn och unga som inte har det bra ska få det stöd och skydd de behöver. Arbetet sker i nära samarbete med familjen. Behöver du råd och stöd kring ditt barns utveckling eller konflikter i familjen? Läs om vilka insatser som Tranås kommun erbjuder familjer, barn och ungdomar.