Familjeverksamheten

Familjeverksamheten vänder sig till familjer med barn och ungdomar under 20 år, som önskar hjälp att hantera en problematisk livssituation. Genom enskilda samtal och/eller familjesamtal kan vi stötta er att hitta nya strategier.

Målet med vår verksamhet är att främja barn och ungas utveckling. En bra relation mellan barn och föräldrar är ofta den bästa grunden för att klara de utmaningar som dyker upp. Med öppenhet och tillit är det enklare att hantera stress eller upprätthålla goda vardagsvanor i familjen. Tidiga insatser motverkar onödiga konflikter samt negativa konsekvenser längre fram.

Våra insatser

Familjebehandling

Familjebehandling riktar sig till familjer med något uttalat problem som påverkar hela familjesystemet. Insatsen innefattar samtal i olika former. Det kan vara samtal med hela familjen, föräldrasamtal och/eller enskilda samtal och föräldrasamtal. Samtalen syftar till att familjen ska hitta nya strategier för att få en bättre situation för barnet eller ungdomen i hemmet.

Enskilda samtal med barn och ungdomar

Vi träffas i familjeverksamhetens lokaler eller i hemmet. Behandlingssamtal och provtagning för ungdomar som brukar alkohol eller narkotika erbjuds via kommunens mottagning Vilja.

Alkohol- och drogrådgivning för unga hos Vilja

Så här får du hjälp

Familjeverksamheten arbetar på uppdrag av utredningsenheten — barn, unga och vuxna. För att få del av våra insatser krävs ett beslut om bistånd. Du kan själv ansöka om insats:

  • Kontakta utredningsenheten — barn, unga och vuxna via växeln: 0140-681 00
  • Eller ring oss för rådgivning: 0140-688 70 måndagar och torsdagar kl. 08.00—09.00.

Kurator på familjecentralen

Kuratorn på familjecentralen vänder sig till dig som är gravid och/eller har barn i åldern 0-6 år och som vill samtala med någon om ditt barn.

Ibland känns det som att man kan behöva stöd eller någon att bolla tankar och funderingar angående sitt barn med.

Kontakt med kuratorn är kostnadsfri och besöken dokumenteras inte.

Kontakt

Familjeverksamheten

Storgatan 30/Ågatan 21
573 32 Tranås

Annika Wendt Ahlström
Enhetschef familjeverksamheten och samordnare för familjecentralen
Epost: annika.wendt.ifo@tranas.se
Telefon: 0140-688 23

Petra Silvander Kurator familjecentralen
Epost: petra.silvander.ifo@tranas.se
Telefon: 0140-688 25

Socialtjänsten

E-post: socialtjansten@tranas.se
Telefon: 0140-681 00

Senast publicerad: