Hjälpmedel

För att du ska kunna bo kvar i din bostad kanske du behöver hjälpmedel eller är i behov av någon form av bostadsanpassning. Du kan få tillgång till vissa hjälpmedel, till exempel rollator eller förhöjning av toalettstolen. Här kan du läsa om olika typer av hjälpmedel och hur du kan ta del av dem.

Så här gör du om du behöver hjälpmedel

Kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunen. De kan komma hem till dig och göra en bedömning av ditt funktionstillstånd och ifall du kan få ett hjälpmedel förskrivet. Vissa hjälpmedel är egenansvarsprodukter, vilket betyder att de inte kan förskrivas utan man får köpa dem själv i dagligvaruhandeln.

En läkemedelspåminnare är en läkemedelsautomat som påminner dig om att ta dina läkemedel, så att du får rätt dos läkemedel vid rätt tidpunkt. När det är dags att ta läkemedel signalerar läkemedelspåminnaren om detta med hjälp av ljus- och ljudsignaler. Genom att trycka på läkemedelspåminnarens gröna knapp matas rätt läkemedel fram. Automaten gör ett snitt i dospåsen som gör den lättöppnad. Om du inte tryckt på den gröna knappen och tagit ut ditt läkemedel ur automaten, trots påminnelser, så får behörig personal information om det och kontaktar dig.

Hur gör jag för att få en läkemedelspåminnare?

Det finns två vägar att få en läkemedelspåminnare. Antingen bedömer din sjuksköterska att en läkemedelspåminnare skulle kunna passa dig och dina behov. Då kommer sjuksköterskan att prata med dig om detta. Det kan också vara så att du eller dina anhöriga upptäckt att en läkemedelspåminnare skulle kunna passa dig och dina behov och då kontaktar du/ni din sjuksköterska.

Vad händer när jag ska få en läkemedelspåminnare?

Först gör en sjuksköterska en bedömning tillsammans med dig om en läkemedelspåminnare passar dig och dina behov. Om ni kommer fram till att en läkemedelspåminnare skulle underlätta din vardag kommer en sjuksköterska hem till dig och visar hur läkemedelspåminnaren fungerar. Under en uppstartsperiod kommer du att få besök av personal vid varje tidpunkt för läkemedelsintag så att du känner dig trygg. Du får regelbunden uppföljning av personal för att se att allt fungerar som det ska.

Vad händer om jag inte tar mina läkemedel?

Om du inte trycker på den gröna knappen på läkemedelspåminnaren, trots upprepade tydliga påminnelser, så låser automaten in läkemedlet i ett separat fack så att du inte får läkemedlet vid fel tidpunkt. Information om ej tagna läkemedel skickas till behörig personal som då kontaktar dig.

Vem fyller på läkemedel i läkemedelspåminnaren?

Behörig personal får automatiskt meddelanden när dosrullen i automaten börjar ta slut och kommer då hem till dig och fyller på med nya läkemedel.

Hur gör jag när jag ska ut och resa?

Läkemedelspåminnaren kan ställas in i reseläge och läkemedel kan tas fram manuellt innan avresa. Då kan du ta med dig dina läkemedel när du reser.

Hur ansluts påminnaren?

Läkemedelspåminnaren ansluts till ett eluttag hos dig.

Vad händer vid elavbrott?

Vid ett elavbrott fortsätter läkemedelspåminnaren att fungera i 24 timmar med hjälp av ett batteri.

Hur gör jag för att få mer information om läkemedelspåminnare?

Mer information om läkemedelspåminnare kan du få av din sjuksköterska i hemsjukvården.

 

Avgift hjälpmedel

Avgift för förskrivet hjälpmedel är 63 kronor per månad oavsett hur många hjälpmedel du har förskrivna. Avgiften betalas av den som är mellan 18—85 år. Är man beviljad insats enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enbart har arbetstekniska hjälpmedel betalas ingen avgift för förskrivet hjälpmedel.

Avgiften räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Hitta och jämför hjälpmedel

På 1177.se kan du söka bland över 60 000 hjälpmedel, få produktfakta och se vad som gäller just där du själv bor när det gäller villkor och kostnader.

Om hjälpmedel på vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.

Besök vår visningsmiljö Smarta hem

Vi visar hjälpmedel och tekniskt stöd för hemmet som du kan köpa i butik eller vid behov få som hjälpmedel via arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Öppettider

Torsdagar jämna veckor kl. 13.00—14.00.

Plats

Seniorcentralens lokaler på Berget.

Kontakt

Anhörigsamordnare
Telefon: 0140-681 59

Demenssamordnare
Telefon: 0140-687 18

Kontakt

Hälso- och sjukvården

Sjuksköterska
Telefon: 0140-687 74
Vardagar kl. 08.30—09.30

Arbetsterapeut och sjukgymnast
Telefon: 0140-681 15
Vardagar kl. 08.00—09.00

Akut sjukdom
Kontakta vårdcentralen, sjukvårdsrådgivningen 1177 eller SOS Alarm 112.

Senast publicerad: