hej

Sfi - svenska för invandrare

På utbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Efter avslutad kurs får du betyg. Undervisningen är gratis.

Utbildningens upplägg

Vi erbjuder studier på dagtid (15 timmar per vecka). SFI börjar med en introduktionskurs på fem veckor där lärare och studie- och yrkesvägledare kartlägger vilken nivå som är lämplig att börja på.

Studievägar och kurser

De olika studievägarna och kurserna är:

Studieväg 1: kurserna A, B, C och D
Studieväg 2: kurserna B, C och D
Studieväg 3: kurserna C och D

Du blir placerad i en studieväg beroende på vilken skolbakgrund du har.

Förkunskaper

Du har rätt att läsa SFI från och med 1 juli det år du fyller 16. Är du under 20 år ska du i första hand vända dig till gymnasieskolans språkintroduktion.

Om du kommer från ett land utanför EU

  • Du ska ha ett svenskt, fullständigt personnummer.
  • Du ska vara folkbokförd i Tranås. I annat fall måste vi ha ett godkännande från din hemkommun.

Om du är EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

  • Du ska vara bosatt i Tranås och kunna visa upp ditt pass.

Efter utbildningen

Efter utbildningen får du betyg i kursen.

Ansök till utbildningen

Du som är folkbokförd i Tranås kan göra en webbansökan till SFI här. Länk till annan webbplats.
Är du folkbokförd i en annan kommun ska du söka via din hemkommun.

Kontakta våra studievägledare för att söka till våra kurser och utbildningar. Utifrån dina tidigare betyg tittar vi på vad du har för möjligheter att nå de mål du har.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare Vux Tranås

Gymnasiekurser, grundläggande kurser, yrkesutbildningar, SFI


Pia Samuelsson
E-post: pia.samuelsson@tranas.se

Senast publicerad: