Hubbarps fritidshem

Hubbarps fritidshem erbjuder en rolig och trygg verksamhet med regelbundna aktiviteter för barn.

Fritidshemmet är knutet till Hubbarpsskolans verksamhet genom att vi nyttjar samma lokaler. Dessutom arbetar fritidspedagogerna även i grundskolan med olika aktiviteter.

Vi erbjuder flera olika aktiviteter, till exempel skapande, rörelse och lek på skolgården. Med närhet till naturen finns motorikbanor i anslutning till fritidshemmet.

Hubbarps fritidshem har fyra grupper:

  • Skytten
  • Bågen
  • Jägaren
  • Pilen.

Fritidshemmet har öppet från klockan 06.00—18.00 under den skolfria delen av dagen.

Kontakt

Adress

Skyttegatan 1A
573 40 Tranås

Avdelningar

Skytten
Telefon: 0140-683 16
Mobil: 076-4951672

Bågen
Telefon: 0140-684 86
Mobil: 076-49 51 634

Jägaren
Telefon: 0140-683 90
Mobil: 076-49 65 739

Pilen
Telefon: 0140-684 62
Mobil: 076-49 65 750

Rektor

Anette Lindgren
Epost: anette.lindgren@tranas.se
Telefon: 0140-684 50

Biträdande rektor

Carina Adolfsson
E-post: carina.adolfsson@tranas.se
Telefon: 0140-687 67

Senast publicerad: